Du er her

Velkommen til musiklejr 2018

Hvis du er fyldt 11 år og endnu ikke blevet 20 år er der her et fantastisk tilbud til dig denne sommer. Fra lørdag den 28. juli til fredag den 3. august mødes op mod 80 deltagere for at synge, spille og være sammen om Jesus.

Det er en enestående mulighed for at lære nye mennesker at kende og at blive bedre på dit instrument.

Vi har bl.a. tilbud om gospelkor, rytmisk sammenspil, klassisk sammenspil, solosang, drama, blæsergruppe m.m. Selvfølgelig foregår der også mange andre og mere almindelige lejraktiviteter f.eks. lejrbål, sport, løb, hygge, festaften, bibeltimer og andagter m.m., alt sammen ledet af kompetente unge ledere heriblandt musikere, teologistuderende og musiklærere.

Lejren foregår på Solgården Efterskole i Tarm.

 


Workshop

Du skal deltage i to daglige workshops, én om formiddagen og én anden om eftermiddagen. Hver workshop arbejder med forskellige udtryksformer. Ved afslutningskoncerten fredag aften vil de fleste hold optræde med mindst ét nummer fra ugens øvelser.


 

Aldersinddeling

Til bibeltimer og aftenarrangementer er deltagerne fordelt i disse 3 grupper:

Betweens, der skal i 5. eller 6. klasse efter sommerferien

Teens, der skal i 7., 8. eller 9. klasse efter sommerferien

Seniorer, der skal i 10. eller andet efter sommerferien