Du er her

AKTUELT

Børne-gospelkor er kommet godt igang

18 børn i et nyt Gospel-kids-kor i Nordsjælland lærer nye sange om Jesus. Samtidig giver koret dem et kristent fællesskab. ...


Må lovsang indeholde fed musik?

LMBU.dk har Luthersk Missions Unge samlet en række gode artikler om "Lovsang", bl.a. om ...


Julesangbog en stor succes

Børnesangbogen "Juletid" blev julehøjtidens store hit blandt børn og klubledere. De 30 sange fra sangbogen gav et bredt udvalg til sangvalget rundt omkring i børne- og...


Musikkonsulenten inspirerer

Som sang-forkynder og inspirator er LM's musikkonsulent med til at pege på det værdifulde i at synge i LM's forsamlinger og give nye input til forsamlingen og til musikerne. 


...


Turné med Sange Og Salmer en succés

I dagene omkring Kristi Himmelfarts-dag samledes kristne på tværs af foreningerne for at synge sammen og lære nye sange. Sammen med 10 sangere og musikere, ledte præst og musiker Anders...


Nodebasen

www.nodebasen.dk er en online nodebutik med kristne sange til direkte download. Til børnekor, Gospel-kids, lovsange, gospel-kor, sange til højtiderne, nye...


Regler om rettigheder

Her kan du få rådgivning om anmeldelse af koncerter og egne værker til Koda, rådgivning om CCLI-licens, rettigheder og regler, når du viser sange på storskærm m.m.Kontakt Christian Engmark hvis du...


Samarbejde ml. LMBU og Gospel-kids

LMBU's landsleder Lars Larsen har sammen med musikkonsulent Christian Engmark underskrevet aftalen, der skal fremme musikarbejdet for børn i LM.


Idéen er simpel: "Der er jo ingen grund til...


Hvad siger Bibelen om at lovsynge

Lad os prøve at se på nogle af Bibelens begrundelser for hvorfor Gud er værdig til at blive lovprist:


Gud formidler sit nærvær til os


Herren selv opfordrer os til...


Sider