Frivillige

De frivillige er kernen i LM’s arbejde, og det gælder ikke mindst i musikarbejdet. LM Musik ønsker at skabe gode betingelser for det frivillige musikarbejde rundt omkring i landet. Her på hjemmesiden kan du som frivillig finde noder, akkordark, artikler om lovsang m.m.

Se også siden med kontaktoplysninger på kor, bands og solister.

Ansatte

Du kan også benytte dig af musikkonsulentens tilbud om undervisning og inspirationsdage omkring musik og lovsang i menigheden. Måske har din lovsangsgruppe brug for at få talt om hvilken plads sang og musik har, eller burde have, i jeres menighed. Eller musikerne har brug for en “band-doctor” til at justere sammenspillet og lignende. 
 
Skriv til musikkonsulent Benjamin Kirketerp
Telefon: 22 87 60 71
 
Skriv til musikkonsulent Laila Poulsen
Telefon: 30 69 27 28
 

Bestyrelsen

Har du gode idéer til LM’s musikarbejde er du velkommen til at kontakte musikbestyrelsen. Bestyrelsen udstikker retningslinjer for musikarbejdet på landsplan, og en stor del af opgaven går på at godkende nye sange og nyt musik til udgivelse. Læs mere her.
 

Netværk

Ønsker du og din lovsangsgruppe at være en del af netværket for frivillige musikere og sangere i Luthersk Mission, så kontakt musikkonsulenten.

Facebookgrupper

På Facebook findes der en del sider, hvor ligesindede debatterer og giver hinanden gode råd. Her er nævnt nogle af de grupper, der har relevans for LM’s musikarbejde.

LM Musik – kontakt med musikkonsulenten og frivillige i musikarbejdet
Nodebasen –  nyheder fra nodebasen.dk
Worship Today – for musikere og lovsangsledere
LM’s musiklejr – forum for deltagere på LM’s musiklejr
Kristne sangskrivere – nye sange fra kristne sangskriv

Menu