Idékatalog

Musikkonsulenternes idékatalog

Få os ud og holde et oplæg om lovsangsledelse. Bagefter kan vi evt. øve i praksis, og måske stå for en lovsangsaften sammen.

Oplever I at samarbejdet i lovsangsgruppen kunne blive bedre? Nogle gange er det en hjælp at få én udefra til at komme og hjælpe på vej. Det gælder både omgangstonen i gruppen og kommunikation, når man er i gang med at spille. Og hjælp til at få Gud i centrum – også i lovsangsbandet.

Har I brug for konkrete idéer til at blive bedre til at spille sammen? Vi kommer gerne forbi og øver med jer i praksis.

Hvordan kan man blive bedre til at skabe en rød tråd i mødet/gudstjenesten? En hjælp til at vælge sange og få fokus på den åndelige del af tjenesten.

Måske oplever I at der er stor forskel på musiksmag – de unge kender måske ikke de sange de ældre synger? Og omvendt. Hvordan kan vi skabe gode betingelser for at alle føler sig hjemme og skabe en samhørighed omkring lovsangen?

Er I et kor eller en korleder der har brug for lidt inspiration, står vi gerne til rådighed.

Skriver du dine egne tekster og melodier kan du henvende dig til konsulenterne for råd og vejledning. Endvidere afholder LM Musik i samarbejde med IM-Musik sangskriverworkshop ca. hvert andet år.

Vil I indspille og udgive egen musik kan LM Musik hjælpe med økonomi, rådgivning, studiefaciliteter, produktion, mixning og distribution.

Vi kommer gerne og holder en gudstjeneste/ et møde:

Sangforkyndelsesmøde: Et møde med lovsang, forkyndelse og plads til frit vidnesbyrd.

Lovsangsmøde: Et møde med lovsang og frit vidnesbyrd.

Familie-sangmøde: Et møde målrettet småbørnsfamilier med sang og bibelfortælling

Vi kommer gerne og deltager i et bestyrelsesmøde.

Hvordan kan man bruge lovsangsledelse de steder, hvor der er én eller måske ingen musikere?

Hvordan hjælpe til at mødet/gudstjenesten bliver en helhed? Vi holder oplæg og ser i praksis på hvad der kan gøres anderledes/bedre hos jer. Vi kan f.eks. fokusere på kommunikation mellem prædikant, mødeleder og lovsangsleder.

Hvordan tage det åndelige ansvar alvorligt i praksis overfor lovsangsgruppen? Hvad kan vi gøre for at styrke dem, klæde dem på til opgaven og guide dem?

Vi kommer gerne og er med til afdelingsmøder.

Inspirationsoplæg om lovsangsledelse: Hvilken rolle spiller lovsang og musik i Biblen? Hvad kan afdelingsbestyrelsen gøre for at tage det åndelige ansvar også på dette område?

Menu