Rettigheder til at gengive tekster og noder

Rettigheder til at gengive tekster på papir og projektor

Så snart et værk er skabt, er det beskyttet af loven om ophavsretten. Hver gang et værk kopieres eller på anden måde gøres tilgængeligt for offentligheden, skal dette gøres med ophavsmandens tilladelse. Derfor kræver det en licensaftale at fremstille sangblade, sanghæfter eller kopiere noder i en vis størrelsesorden. Kopiering til privat brug er tilladt.

Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside

Aftaler der kan indgås

·       Copy-Dan
Copy-Dan dækker alt beskyttet materiale i hele verden. Med en Basisaftale og Tilvalg 2b kan man

  •           fremvise alle sange i hele verden på projektor eller andre præsentationsværktøjer til f.eks. en gudstjeneste /møde
  •    fotokopiere noder, artikler, faglitteratur f.eks. til musikere eller konfirmander
  •    printe indhold fra internettet
  •           lagre sange og andet materiale der er downloadet, copy-pastet og skannet i sin egen database

En licens-aftale dækker altså kopiering af salmer, noder, tekster og andet tekstmateriale som f.eks. konfirmandmateriale til f.eks. gudstjenester, møder og undervisning.

Folkekirker og valg- og frimenigheder kan indgå fordelagtige aftaler. Man sammensætter selv sin aftalekombination. Aftalen kræver periodisk indberetning. Læs mere:

Copy-Dan Tekst & Node
Aftale for sogne og kirker/menigheder

CCLI (Christian Copyright License International)

CCLI er et alternativ til Copy-Dan. Til forskel for Copy-Dan dækker CCLI-licensen kun de sange, der er registreret hos CCLI. Til gengæld drejer det sig om mindst 300.000 sange fra kristne kunstnere. Det er lovgivningsmæssigt fuldt ud dækkende at benytte en CCLI-licens, så længe de sange man benytter, er registreret hos CCLI. Det er muligt at købe årslicenser for menigheder (pris afhængig af størrelse), men også licenser til enkeltevents kan købes. Licensen kræver en (årlig) indberetning.

Tilladelsen dækker visning af sangene fra CCLI-databasen på projektor, kopiering af tekster/sanghæfter og noder samt tilladelse til menighedens digitale databasesamling.

En CCLI-licens varetager mere målrettet de kristne kunstneres interesse.

Med en CCLI-licens har man desuden billigere adgang til en kæmpe database af noder, akkordark og tekster til download, SongSelect. Læs mere:

CCLI-Danmark

Menu