Om LM Musik

LM Musik er Luthersk Missions musikafdeling og vores formål er at skabe gode rammer for trivsel og udfoldelse indenfor sang- og musikarbejdet i Luthersk Mission.

LM Musik tilbyder inspiration og undervisning til musikgrupper, lovsangsledere, kor og musikudøvende enkeltpersoner. Ligeledes tilbyder vi sparring og inspiration til sangskrivere og tekstforfattere og kan hjælpe med evt. udgivelser af deres musik.

LM Musik udgiver løbende noder, sange og albums til brug i den kristne menighed samt . Der tilbydes også musiklejre, workshops og konferencer m.m. til alle interesserede, med det formål at videregive redskaber og udrustning til et inspirerende musikliv i menigheden.

LM Musik har ansat to musikkonsulenter ansat til at varetage ovenstående opgaver. De hjælper gerne til med sparring og undervisning og kommer gerne på besøg i både LM-kredse og frimenigheder. Du kan læse mere om dem her.

Noder findes på nodebasen.dk. Udgivelser findes på YouTube samt alle online streamingtjenester.

Vores vision

  • LM Musik skal inspirere LM-menigheder til forkyndelse af evangeliet gennem sang og musik ved bl.a. at undervise i lovsangsledelse og at give inspiration og redskaber til både indad- og udadrettet forkyndelse.
  • LM Musik ønsker at opmuntre og medvirke til at dygtiggøre LM-menigheder, sammenspilsgrupper og enkeltpersoner i tjenesten. Herunder at fremme en personlig, musisk udvikling, som udtryk og værktøj til Guds ære.
  • LM Musik ønsker at øge bredden i det musikalske udtryk (genre/instrumenter), og derved give plads til alle menighedens musikalske udtryk.
  • LM Musik ønsker en tydelig kommunikation omkring egne produkter, resurser og muligheder for udgivelse.