Nodeudgivelser

Hvad er nodebasen?

Nodebasen er en hjemmeside hvor du finder noder til kristne sange til eget brug, til kor, bands og i menigheden. Siden er et samarbejde mellem Luthersk Mission, Indre Mission og Fællessang. Vores mål er at skaffe dig noder hurtigt, nemt og billigt.

Noderne købes og downloades fra hjemmesiden direkte til dig. Derefter skal du selv printe noden ud i det antal, du har købt. Nodebasen har en stærk søgefunktion, så du nemt kan finde en node, der svarer til det tema eller den fritekst du ønsker.

Nodebasen.dk

Hvordan udgives noderne?

LM Musik udgiver hvert år noder på nyskrevne kristne sange. Som oftest er disse nogle der bliver tilsendt af enten sangskrivere eller tekstforfattere. Efter modtagelsen, bliver materialet glædeligt gennemgået af en lille gruppe kompetente mennesker, hvor der bliver kigget på det teologiske og musikalske indhold. Vi lægger ganske mange ressourcer i dette arbejde, og hjælper sangskriverne og forfatterne så godt vi kan. Dette gør vi, for at vi som organisation, kan sikre os at det vi udgiver er i overenstemmelse med vores teologiske fundament og overbevisning.

Nodebasen.dk
Nodebasen
Nodebasen

Har du skrevet en sang?

Har du skrevet en sang, tekst eller melodi som du mener andre menigheder og kristne kan have glæde og gavn af, så tag endelig kontakt til musikkonsulent Benjamin Møller Kirketerp på bmk@dlm.dk. Han kan hjælpe og guide dig til evt. at få din sang udgivet på node på www.nodebasen.dk.

Tak for dit bidrag.

Nodebasen.dk