Om LM musik

LM Musik er Luthersk Missions musikafdeling

Formålet med LM Musik er at skabe gode rammer for trivsel og udfoldelse indenfor sang- og musikarbejdet i Luthersk Mission. Det skal ske gennem inspiration til musikgrupper, lovsangsledere, kor og musikudøvende enkeltpersoner.

LM Musik tilbyder noder, CD’er, lejre, workshops og konferencer m.m. til alle interesserede, med det formål at videregive redskaber og udrustning til et inspirerende musikliv i menigheden.

Musikkonsulenten kommer gerne på besøg i LM-kredse, frimenigheder, musikgrupper m.m. for at give inspiration og undervisning m.m. 

LM Musik udgiver løbende nye noder og musik til brug i den kristne menighed, blandt børn, unge og ældre. Der udgives noder i en bred vifte af genrer og sværhedsgrader, samt musik til salg via relevante medier.

Konsulenten

Christian Engmark har været musikkonsulent i Luthersk Mission siden 2014 og har før det været lærer på Nordsjællands Efterskole. Han er  læreruddannet med bl.a. musik og fysik som linjefag.

Christian brænder for at inspirere og motivere frivillige til sang og musik og underviser i lovsangsledelse og lovsangens betydning for menigheden.

Udover at undervise og inspirere frivillige arbejder musikkonsulenten bl.a. som redaktør på Nodebasen, skriver og oversætter sange, arrangerer musikalske workshops og producerer musikudgivelser.

Christian er gift med Sarah og har to børn, og i sin fritid spiller han selv en del musik i menigheden og bandet nor:lyd og er leder for en Gospel-kids-gruppe.

Musikbestyrelsen

Luthersk Missions musikarbejde ledes af en bestyrelse, som er udpeget dels af Landsstyrelsen (LS) og dels af børne- og ungearbejdet (LMBU). En stor del af opgaven går på at godkende sange til udgivelse, arrangere musiklejr og musikalske workshops samt at udstikke retningslinjer for musikarbejdet i øvrigt. Til at varetage den daglige ledelse af musikarbejdet ansætter LS, efter indstilling fra musikbestyrelsen, én eller flere personer til musikkonsulent-opgaver. Musikbestyrelsen holder møder 3-4 gange om året.

Download LM musiks vedtægter. (Link til PDF)

Helene Munk Andersen (formand)

Jeg er født i 1986 og opvokset på Bornholm. Jeg bor i Galten med min mand og vores to drenge, og jeg arbejder som ergoterapeut inden for ældre- og handicapområdet. Vi kommer i fri-menigheden Aroskirken, hvor jeg er ansvarlig for tilrettelæggelse af musikerlisten til guds-tjenesterne samt aktiv pianist, klarinettist og forsanger. Desuden leder jeg Aroskoret med min bror, Nikolaj. Sang og musik har altid været en vigtig del af mit liv, både personligt og i fælles-skabet med andre. Ofte kommer jeg i tanke om en sang, som kan være til inspiration og op-muntring for mig i konkrete situationer. Musik er et helt særligt sprog, som taler til både forstand, krop og følelser. Det er vigtigt med et seriøst og bibelfunderet musikarbejde i LM. I menigheden er det vigtigt at give plads til forskelligheder, men samtidig have fokus på, hvad man synger hvornår og hvorfor. Sang og musik er en vigtig del af det kristne fællesskab, fordi vi her kan tilbede Gud og forkynde evangeliet.

Claus Aaskov

Jeg er organist og (med-)leder for 6 forskellige kor, alt fra Gospelkids til mandskor. Sideløbende med mine erhverv (har også været efterskolelærer), har jeg siddet i LM musik’s bestyrelse. Jeg husker ikke året… men jeg startede i bestyrelsen da det hed LYNORDAN i 90’erne. Også dengang var det en bestyrelse som skulle være sparringspartner for musiksekretæren (dengang Bent Nolsøe). Efter nogle år ude, blev jeg igen valgt ind i 0’erne og har siddet som repræsentant for LM. En lang rejse hvor jeg har fået lov til at være med til at sætte retningen for LM musik’s mange forskellige opgaver. Jeg har bla. været med til mange af vores cd udgivelser. Det som jeg elsker ved musik er, at den kan åbne vej med tekster som intet andet kan. Musik og især kor skaber gode oplevelser mellem mennesker, og Gud kan berige os gennem det vi synger og spiller, til glæde for udøver og tilhører.

Kathrine Jefsen-Hansen

Jeg er 27 år, oprindeligt fra Sønderjylland, men bor nu i Valby, København sammen med min mand og vores søn. Vi kommer i Hvidovre Frimenighed, hvor jeg inden min barsel spillede klaver i et af de nu tre lovsangsbands. Når min barsel slutter skal jeg tilbage og færdiggøre kandidatstudierne i landskabsarkitektur. Musikken rammer noget særligt i mig, og formidler ord så jeg ofte synger dem igen og igen, så de bliver noget jeg husker og tænker over. Derfor synes jeg det er godt, at vi kan være med til at støtte op om udbredelsen af kristen musik, sangskrivning og udrustning til tjeneste i musikarbejdet. I musikbestyrelsen sidder jeg som repræsentant for LMBU (Luthersk Missions Børn og Unge).

Anders Wiwe Philipps

Jeg er født i 1995 og opvokset på Lolland, men bor nu på Frederiksberg med min kone Signe. Jeg læser musikvidenskab og får en bred musikalsk viden både i det praktiske og det teoretiske. Jeg har undervisning i bl.a. korledelse og sammenspil, men også i analyse, teori, samt hvordan musik spiller en rolle i samfundet. Jeg håber særligt, at jeg kan bidrage til samtalen om, hvad musik betyder i vores samfund. Både vores små ”LM-Samfund”, men også vores danske samfund, og internationale samfund, som LM’ere jo alle er en del af, og bliver påvirket af. Musik fylder meget i de fleste menneskers hverdag, både bevidst og ubevidst. Jeg håber at være med til, at vi har et sundt forhold til musikken.

Charlotte Bech

Jeg er født i 1993 og opvokset delvist i Sønderjylland og delvist som missionærbarn i Tanzania. Til dagligt holder jeg til i Silkeborg, hvor jeg studerer lidt endnu, inden jeg til sommeren 2019 kan jeg kalde mig læreruddannet, blandt andet i musik. I hverdagen er jeg en aktiv del af musikarbejdet i Kirken Ved Søerne i Silkeborg og har også bl.a. haft fornøjelsen af at være leder på LM's musiklejr. Musik og lovsang er en gave vi har fået af Gud til at lovprise ham, men også til at styrke vores menighedsfællesskab. Derfor er det vigtigt at vi bruger tid på de sange vi synger, den musik vi lytter til og den forkyndelse som musik-ken også kan indeholde - således at det først og fremmest bliver Gud til ære og derved også os til gavn, som min farfar ville have sagt det.

Anne-Line Lundby Dufri

Jeg er født i 1977 i Skjern, hvor jeg også bor nu. Jeg er gift med John og vi har to børn. Jeg er uddannet lærer bl.a. med musik som linjefag og arbejder nu som afdelingsleder på en folkeskole. Jeg er aktiv i LM i Skjern, hvor vi særligt kommer til gudstjenesterne i LM-kirken. Til gudstjenesterne er jeg med til at synge for og spille klaver. Jeg synger også i ELM-koret i Skjern. Jeg nyder korsang, fordi jeg der oplever et fællesskab omkring lovsangen til Gud og troen på ham, hvor alle er lige vigtige. Jeg vil rigtigt gerne lære sange udenad, for igennem sangteksterne bliver jeg dagligt fornyet i troen. De ligger altid i hovedet, også når den daglige bibellæsning halter.

Vores vision

LM Musik skal inspirere LM-menigheder til forkyndelse af evangeliet gennem sang og musik ved bl.a. at undervise i lovsangsledelse og at give inspiration og redskaber til både indad- og udadrettet forkyndelse.

LM Musik ønsker at opmuntre og medvirke til at dygtiggøre LM-menigheder, sammenspilsgrupper og enkeltpersoner i tjenesten. Herunder at fremme en personlig, musisk udvikling, som udtryk og værktøj til Guds ære.

LM Musik ønsker at øge bredden i det musikalske udtryk (genre/instrumenter), og derved give plads til alle menighedens musikalske udtryk.

LM Musik ønsker en tydelig kommunikation omkring egne produkter, resurser og muligheder for udgivelse.

Download folder om LM musiks visioner. (link til PDF)

sig noget

Er der noget vi kan hjælpe med? Skriv til musikkonsulenten her

Menu