Om LM Musik

LM Musik er Luthersk Missions musikafdeling

Formålet med LM Musik er at skabe gode rammer for trivsel og udfoldelse indenfor sang- og musikarbejdet i Luthersk Mission. Det skal ske gennem inspiration til musikgrupper, lovsangsledere, kor og musikudøvende enkeltpersoner.

LM Musik tilbyder noder, CD’er, lejre, workshops og konferencer m.m. til alle interesserede, med det formål at videregive redskaber og udrustning til et inspirerende musikliv i menigheden.

Musikkonsulenterne kommer gerne på besøg i LM-kredse, frimenigheder, musikgrupper o.l. for at give inspiration og undervisning m.m. 

LM Musik udgiver løbende nye noder og musik til brug i den kristne menighed, blandt børn, unge og ældre. Der udgives noder i en bred vifte af genrer og sværhedsgrader, samt musik til salg via relevante medier.

Konsulenterne

Benjamin Kirketerp blev ansat i september 2022. Han er uddannet på musikkonservatoriet i komposition og bas.

Benjamin elsker at indspille musik, og har sit eget hjemmestudie. Han har en legende tilgang til musik, og ønsker at inspirere musikere på alle niveauer, til gavn for menigheden og den enkelte. 

Udover at undervise og inspirere frivillige arbejder musikkonsulenten bl.a. som redaktør på Nodebasen, skriver melodier, laver arrangementer og producerer musikudgivelser.

Benjamin er gift med Katrine Kjeldskov Kirketerp og de bor lidt syd for Esbjerg.

Laila Poulsen blev ansat i september 2020 til at dække Vestdanmark. Hun er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium på AM-linien, og har især erfaring med lovsangsledelse og rytmisk kor.  

Hele sit arbejdsliv har Laila været ansat som kirke- og kulturmedarbejder, og har derudover været ansat til at lave gospel på skoler.

Laila elsker at komme ud og undervise i lovsang, både teori og praksis. Så er I et lovsangsband eller nogle der synger og spiller for i menigheden, og kunne I bruge lidt inspiration, så kontakt endelig Laila.  

Udover at komme rundt i landet og undervise lovsangsledere og bands, har Laila bl.a. ansvaret for Musiklejren. 

Laila er gift med Jón og har 4 børn.   

Musikbestyrelsen

Luthersk Missions musikarbejde ledes af en bestyrelse, som er udpeget dels af Landsstyrelsen (LS) og dels af børne- og ungearbejdet (LMBU). En stor del af opgaven går på at godkende sange til udgivelse, arrangere musiklejr og musikalske workshops samt at udstikke retningslinjer for musikarbejdet i øvrigt. Til at varetage den daglige ledelse af musikarbejdet ansætter LS, efter indstilling fra musikbestyrelsen, én eller flere personer til musikkonsulent-opgaver. Musikbestyrelsen holder møder 3-4 gange om året.

Download LM musiks vedtægter. (Link til PDF)

Helene Munk Andersen (formand)

Jeg er født i 1986 og opvokset på Bornholm. Jeg bor i Galten med min mand og vores to drenge, og jeg arbejder som ergoterapeut inden for ældre- og handicapområdet. Vi kommer i fri-menigheden Aroskirken, hvor jeg er ansvarlig for tilrettelæggelse af musikerlisten til guds-tjenesterne samt aktiv pianist, klarinettist og forsanger. Desuden leder jeg Aroskoret med min bror, Nikolaj. Sang og musik har altid været en vigtig del af mit liv, både personligt og i fælles-skabet med andre. Ofte kommer jeg i tanke om en sang, som kan være til inspiration og op-muntring for mig i konkrete situationer. Musik er et helt særligt sprog, som taler til både forstand, krop og følelser. Det er vigtigt med et seriøst og bibelfunderet musikarbejde i LM. I menigheden er det vigtigt at give plads til forskelligheder, men samtidig have fokus på, hvad man synger hvornår og hvorfor. Sang og musik er en vigtig del af det kristne fællesskab, fordi vi her kan tilbede Gud og forkynde evangeliet.

Claus Aaskov

Jeg er organist og (med-)leder for 6 forskellige kor, alt fra Gospelkids til mandskor. Sideløbende med mine erhverv (har også været efterskolelærer), har jeg siddet i LM musik’s bestyrelse. Jeg husker ikke året… men jeg startede i bestyrelsen da det hed LYNORDAN i 90’erne. Også dengang var det en bestyrelse som skulle være sparringspartner for musiksekretæren (dengang Bent Nolsøe). Efter nogle år ude, blev jeg igen valgt ind i 0’erne og har siddet som repræsentant for LM. En lang rejse hvor jeg har fået lov til at være med til at sætte retningen for LM musik’s mange forskellige opgaver. Jeg har bla. været med til mange af vores cd udgivelser. Det som jeg elsker ved musik er, at den kan åbne vej med tekster som intet andet kan. Musik og især kor skaber gode oplevelser mellem mennesker, og Gud kan berige os gennem det vi synger og spiller, til glæde for udøver og tilhører.

Jonathan Kaas Nielsen

Jeg er født i 1996 og er opvokset på Bornholm. Jeg har boet i København i snart tre år, hvor jeg læser jura.
Som adspredelse fra de mange paragraffer og tunge bøger nyder jeg at bruge min tid på al den musik og lovsang, som jeg kan komme i nærheden af. Jeg er blandt andet en del af Nordvestkirkens lovsangsband samt Hjemvendt. Lovsang for mig er et respons fra os til Gud på, hvor underfuld han er, og hvor underfuld hans gerninger er imod os. En fantastisk kombination af pris, tak og tilbedelse udført i fællesskab gennem sang og musik. Derfor har lovsang altid haft en særlig plads i mit hjerte, og jeg håber, at jeg kan være med til at sprede en lovsangsglæde ud til de danske menigheder.

Anders Wiwe Philipps

Jeg er født i 1995 og opvokset på Lolland, men bor nu på Frederiksberg med min kone Signe. Jeg læser musikvidenskab og får en bred musikalsk viden både i det praktiske og det teoretiske. Jeg har undervisning i bl.a. korledelse og sammenspil, men også i analyse, teori, samt hvordan musik spiller en rolle i samfundet. Jeg håber særligt, at jeg kan bidrage til samtalen om, hvad musik betyder i vores samfund. Både vores små ”LM-Samfund”, men også vores danske samfund, og internationale samfund, som LM’ere jo alle er en del af, og bliver påvirket af. Musik fylder meget i de fleste menneskers hverdag, både bevidst og ubevidst. Jeg håber at være med til, at vi har et sundt forhold til musikken.

Ottilie Haahr Kristensen

Jeg født i 1998 og opvokset i Vestjylland, men bor nu i Århus, hvor jeg startede på Diakoni og Social-pædagogik i sommeren 2020. Jeg er opvokset i LM og er nu sanger i bandet Hjemvendt. Derudover har jeg erfaring med lovsangsledelse og bidrager når og hvor jeg kan. I mine sabbatsår har jeg opholdt mig i henholdsvis England, Israel og Norge hvor jeg bl.a. engagerede mig i lovsangen i de kirker, hvor jeg kom. Musikken er for mig en gave til at prise og ophøje Gud ligesom Mirjam gjorde det med sin pauke, men også til at knæle med David og igen få fæstet mit blik på Herren. Musikken rummer mange facetter og jeg håber kun på at bidrage til, at vi forvalter den gave efter Guds vilje.

Anne-Line Lundby Dufri

Jeg er født i 1977 i Skjern, hvor jeg også bor nu. Jeg er gift med John og vi har to børn. Jeg er uddannet lærer bl.a. med musik som linjefag og arbejder nu som afdelingsleder på en folkeskole. Jeg er aktiv i LM i Skjern, hvor vi særligt kommer til gudstjenesterne i LM-kirken. Til gudstjenesterne er jeg med til at synge for og spille klaver. Jeg synger også i ELM-koret i Skjern. Jeg nyder korsang, fordi jeg der oplever et fællesskab omkring lovsangen til Gud og troen på ham, hvor alle er lige vigtige. Jeg vil rigtigt gerne lære sange udenad, for igennem sangteksterne bliver jeg dagligt fornyet i troen. De ligger altid i hovedet, også når den daglige bibellæsning halter.

Vores vision

LM Musik skal inspirere LM-menigheder til forkyndelse af evangeliet gennem sang og musik ved bl.a. at undervise i lovsangsledelse og at give inspiration og redskaber til både indad- og udadrettet forkyndelse.

LM Musik ønsker at opmuntre og medvirke til at dygtiggøre LM-menigheder, sammenspilsgrupper og enkeltpersoner i tjenesten. Herunder at fremme en personlig, musisk udvikling, som udtryk og værktøj til Guds ære.

LM Musik ønsker at øge bredden i det musikalske udtryk (genre/instrumenter), og derved give plads til alle menighedens musikalske udtryk.

LM Musik ønsker en tydelig kommunikation omkring egne produkter, resurser og muligheder for udgivelse.

Download folder om LM musiks visioner. (link til PDF)

Menu