Af Nicklas Lautrup-Meiner

37 deltagere fra hele landet i alderen 11-19 år fyldte Solgården efterskole med musik fra 29. juli til 4. august. Selvom deltagerantallet ikke slog nogen rekorder i år, var der en genrebredde, som ikke er set før.

Bredden glæder musikkonsulent Christian Engmark, der gerne ser, at man flere steder bruger violin, fløjte eller musik, der er lavet på computer til lovsangen, frem for blot guitar, bas, trommer og klaver.


Udrustes til tjeneste

”Selvfølgelig kan man spille violin til lovsang”, mener musikkonsulenten, der forklarer, at en af de store pointer med musiklejren er at give de unge en bevidsthed om at bruge deres evner i menigheden.

”Musiklejren er jo en rekruttering af kommende musikere”, forklarer han og efterspørger, at flere menigheder betaler for at sende de unge afsted på lejr, som en udrustning til en tjeneste med musik i menigheden.


Drama, computer og violin

Bredden af tilbud var stor på dette års musiklejr. I år var der for første gang en gruppe med syv drenge og piger, der lavede musik på computer. En anden gruppe spillede klassisk musik med fløjte, violin, klaver og trompet. Der var også to rytmiske bands og et pigekor, der sang traditionelle korsange for tre stemmer.

Ud over musikgrupperne var der også en dramaworkshop, hvor deltagerne lavede improvisationsøvelser for at få større færdigheder inden for improvisation, udstråling og det at stå foran andre.

Af Nicklas Lautrup-Meiner