Salmeband snart klar til release

I december 2018 var A Hymn for Lily i studiet første gang for at indspille musikken til deres kommende album. Efter en opfølgende studiedag, hvor der blev kræset lidt ekstra for vokalen og bassen, er indspilningerne nu færdige. Det blev til 10 sange i alt, og de kom vidt omkring fra Lina Sandell, til en engelsk folkemelodi, til gamle salmer og frem til nyere salmer og andet derimellem. 

Bassist og orkesterleder Benjamin Møller Kirketerp udtaler:

 

“Vi er alle super glade for resultatet, og i løbet af vores session ramte vi nogle nye og spændende arrangementer af sangene. Det har været super spændende at høre, hvordan sangene har fundet en fælles lyd og samhørighed. Men selvom musikken har fået denne samhørighed, har vi fået indspillet bredt fra en klaverballade til helt groovy arrangementer, storladne sektioner og over i det helt intime. Jeg er som orkesterleder rigtig glad, og glæder mig til at dele musikken med verden. Lige nu arbejder vi på, ud over at færdiggøre pladen, at få booket release koncerter. Det går som planlagt, og i kan følge med på vores Facebookside og se hvor og hvornår vi spiller”

 

Den endelige dag for release er endnu ikke fastsat, men pladen udkommer i løbet af juli måned.

Mere information om bandet kan findes på deres Facebookside, hvor de løbende opdaterer i processen med at færdiggøre pladen. 

Nye lette salmer om et svært emne

Med en tydelig reference til den kendte salme Almagts Gud vender Mathias Secher Rom tingene på hovedet i denne nye salme Afmagts Gud. Og med forfatterens kroniske lidelse og daglige smerter véd han hvad afmagt er. Et menneske der oplever afmagt, forventer at Gud hiver ham/hende op igen. Men hvis afmagten fortsætter, bliver det ofte tolket som Guds fravær. Her har Mathias erfaret at almagts Gud også er afmagts Gud. Han er ikke fraværende, men ved hvad han gør. Og det han gør, gør han godt. Det passer bare ofte ikke ind i vores forestilling om hvad, der er godt.

”Gud den højeste lige her,
deler alt det komplekse og svære.
Du har lagt dig i støvet ned,
tømt for hele din herlighed.”

Gendigtningen af oldkirkens gamle salme, lægger sig tæt op ad originalen, men er skrevet med omvendt fortegn og fremhæver Gud som den hengivne majestæt.

Mathias Secher Rom udgiver i denne uge bogen Magtesløs styrke. Bogen arbejder med temaet på en sproglig let tilgængelig og jordnær måde. 5 af de 7 kapitler afrundes med en nyskreven salme af forfatteren. F.eks. En orm – en moderne salme hvor både Jesus og sangeren selv sættes ind i Bibelens salme 22; den salme, Jesus henviste til på korset, da han sagde: “min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?

Eller salmen Kristus i mig om det spændingsfelt som opstår, når Kristus og jeg bliver ét. Om den altomfattende forandring, som reelt sker – men som ofte opleves træg og smertefuld. Og om den dag, hvor spændingsfeltet og smerten er historie.

Salmerne er meget poetiske og sangbare. De kan bruges ved gudstjenester og møder med temaer som Kamp og anfægtelse, Smerte og lidelse, Livet med Jesus, Guds omsorg m.m. Tekster og noder til de 5 nye salmer kan downloades gratis på www.nodebasen.dk.

Tjek i øvrigt forfatterens egen hjemmeside med YouTube-klip af sangene samt link til hvor du kan købe bogen: www.mathiasrom.dk.

Ny mand i bestyrelsen

LM Musik siger velkommen til Anders Wiwe Philipps der går ind i LM’s musikbestyrelse som repræsentant for LM.

Anders skriver om sig selv:

”Mit navn er Anders. Jeg er 23 år gammel, og bor på Frederiksberg med min kone Signe. Jeg studerer musikvidenskab på Københavns Universitet. Her får jeg en bred musikalsk viden både i det praktiske og det teoretiske. Jeg har undervisning i hørelære og brugsklaver, korledelse og sammenspil, men også i analyse, teori, samt hvordan musik spiller en rolle i samfundet, både historisk og i dag.

Jeg glæder mig til at begynde arbejdet i musikbestyrelsen. Det er egentlig ikke nyt for mig at arbejde med lovsang. Det gør vi alle sammen, når vi har meninger og holdninger om lovsang i vores hverdag. Vi er alle sammen med til at påvirke i vores nærområde.

Dét jeg glæder mig til, er at prøve at påvirke i en sund retning på et mere organisatorisk plan. Jeg håber særligt, at jeg kan bidrage til samtalen om, hvad musik betyder i vores samfund. Både vores små ”LM-Samfund”, men også vores danske samfund, og internationale samfund, som LM’ere jo alle er en del af, og bliver påvirket af. Derudover håber jeg at opleve, at Gud bruger mine evner indenfor musik, i et meningsfuldt arbejde. ”

Anders afløser Troels Brøgger Hansen. Tak til Troels for 3 år i bestyrelsesarbejdet.

Musikbetyrelsen består af 6 personer fra LM’s frivillige musikarbejde udpeget af LM og LMBU. Læs mere hér.

Tutorials på WorshipToday

Lovsangs-sitet WorshipToday har arbejdet på et nyt koncept. 

Kunne du tænke dig at spille i alle tonearter på guitaren? Med en capo og 3 nemme guitar-shapes kan du lære at spille nemme akkorder i G-, E- og C-dur, og med capoen kan du flytte dem rundt i alle tonearter.

Man kan nu finde undervisning og ”How To”-videoer i brug af instrumenter på WorshipTodays YouTube-kanal. Undervisningen er lavet af dygtige kristne musikere og lovsangsledere.

Du kan også få idéer og tips til hvordan du spiller på Cajun – den trækasse, som I sikkert har stående i jeres missionshus eller kirke. Og der kommer løbende flere videoer.

Se YouTube-kanalen her.

WorshipToday er stedet hvor du kan finde nye lovsange skrevet af sangskrivere og lovsangsledere fra kirker og kristne fællesskaber rundt om i Danmark, samt finde inspiration til musiklivet i den kirke eller forening du står i. Siden er startet med håbet om, at flere må høre verdens bedste budskab. Vores mission er, at pege på ham, som er vejen, sandheden og livet: Jesus.
WorshipToday er et samarbejde mellem LM Musik og IM-musik.

Læs mere om WorshipToday.

 

 
 

Overholder din menighed reglerne for brug af sange og musik?

Så snart en sang eller en melodi (og for den sags skyld et hvilken som helst tekststykke eller kunstværk) er skabt, er det beskyttet af loven om ophavsretten. Vi forklarer i denne artikel hvad ophavsret er, og hvordan du og din menighed kan sørge for at overholde disse regler.

Hvad er ophavsret?

Ophavsret, på engelsk copyright, er reglen om, at et værk er beskyttet mod at blive vist eller brugt i offentligheden. Hver gang et værk kopieres eller på anden måde gøres tilgængeligt for offentligheden, skal dette gøres med ophavsmandens (forfatterens, komponistens, kunstnerens) tilladelse. Ophavsretten varer i ophavsmandens levetid og 70 år efter vedkommende er død. Læs evt. mere på kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/kulturpolitik/ophavsret/

Tilladelser til at gengive sange i menigheden

Har din kirke, LM-kreds eller IM-samfund tilladelserne i orden? Lad os prøve at se på de forskellige muligheder.

Hvis I udelukkende synger fra sangbøger, har I betalt for rettighederne, da I købte bøgerne. På den måde er I dækket ind. Men hvis I også viser sangene fra sangbøgerne på projektor, skal I have købt sangene med licens, f.eks. Sange Og Salmer på Powerpoint fra www.lohse.dk.

Hvis I synger mange sange, der ikke er i vores sangbøger (og viser dem på projektor eller sangblade) f.eks. fra Hillsong, Bethel Music, Kingsway Music osv. vil det være nødvendigt at have en licens fra enten Copy-Dan eller CCLI.

Kort fortalt er Copy-Dan en dansk licens-aftale, der dækker alt beskyttet materiale i verden, i dette tilfælde kopiering og fremvisning af salmer, noder, tekster o.l. Der er særlige aftaler for kirker og andre menigheder.

CCLI-licensen er et kirkeligt alternativt, som giver adgang til at kopiere og fremvise over 300.000 sange fra kristne kunstnere. Det er muligt at købe årslicenser for menigheder. 

Fremførelse af sange ved koncerter og lignende

Ovennævnte licenser giver ikke tilladelse til at fremføre musikstykker eller holde koncerter. Hvis din menighed altså vil arrangere en koncert, er den forpligtet til at indberette koncerten (nogle gange gør kunstneren det selv). Indberetningen sker til KODA, som er den forening der varetager danske komponisters rettigheder. Se mere hér: https://kunde.koda.dk/

Gudstjenester, kristelige møder og andre kirkelige handlinger er fritaget for det sædvanlige krav om betaling til KODA. Det samme gælder også ved fællessang/lovsang på lejre og konferencer.

Hvis I ønsker at lægge lydfiler eller videoklip af lovsange eller lignende, skal man (udover at have Copy-Dan eller CCLI-licens) en særlig aftale med KODA.

Hvad koster det?

Du tænker sikkert, at det hurtigt kan blive en dyr affære, hvis din menighed skal have en licens. Copy-Dan-aftalen er afhængig af hvor mange musikere, der skal kopieres noder til, men det vil kun være i nogle få tilfælde at aftalerne overskrider 15 kr. pr. medlem om året. Og så tror jeg i øvrigt, at din menighedsledelse sikkert hellere vil betale for de rette licenser, end at snyde med reglerne.

Læs vores uddybende artikel her: https://lm-musik.dk/medier-og-resurser-nodebasen/vejledning_om_copyright/

 

Nystartet salmeband vil indspille fortolkede salmer

Den 28-årige bassist Benjamin Møller Kirketerp har nu realiseret sin mangeårige drøm om et orkester, der fortolker salmer. Han har sammensat et band bestående af musikere, med hvem han har et mangeårigt samarbejde. Om baggrunden for at sammensætte dette band og fortolke salmer udtaler Benjamin:

“Rent musikalsk findes der i mange salmer en utrolig stor substans. Salmerne er på én gang fællessange, der kan synges af alle og samtidigt musikalske genistreger. Melodiernes forløb og sammenhængen mellem melodi og akkorder er et kunststykke i sig selv og et studie værdigt. Når det musikalske indhold så tilsættes en dygtig forfatters lyrik, opstår noget helt unikt. En synergi mellem ord og toner, der kan røre og sætte spor dybt i mennesker. Det stærke budskab der ligger til grund for salmerne, er den sidste ingrediens, der fuldender. Denne stærke treenighed har stadig relevans på tværs af aldersgrupper og kirkelige retninger. En salme fra det 16. århundrede er ikke visnet bort. Dette ønsker vi at vise og viderebringe ved at bibeholde essensen af salmerne, og derudfra skabe vores eget bud på en musikalsk indpakning.”

 

Tilsammen hedder de fem musikere A Hymn for Lily. På engelsk er ordet Lily både en betegnelse for en blomst og et navn. I Victoriatiden i England fik liljen som blomsterfamilie betydningen “majestæt”. Der findes mange farvevarianter, men den hvide lilje symboliserer uskyld, renhed, ro og ydmyghed. Navnet Lily er hentet direkte fra blomsten og betyder “ren”. Udover dette bliver liljer også brugt ved begravelser. Her symboliserer de, den uskyld der bliver genetableret i vores møde med døden igennem Kristus. Disse symbolikker ligger til grund for navnet “A Hymn for Lily”.

Senere på året udkommer deres debutplade og de glæder sig utrolig meget til at vise resultatet frem. Indtil da kan man få en forsmag på musikken ved at bruge følgende links:
Jeg er ej mer min egenhttps://www.youtube.com/watch?v=RYsHinCmdLk
Kirken den er et gammelt hushttps://www.youtube.com/watch?v=Ehg4tdZZEpk

Visioner skal give klarhed over musikarbejdet

Af Helene Munk Andersen, formand for LM Musik.

        

4 nye visioner som musikbestyrelsen har udarbejdet, skal give klarhed over om det landsdækkende musikarbejde har den retning, der ønskes.

I de mange år Luthersk Mission har haft musikarbejde, har man ønsket at skabe gode rammer for sang- og musikarbejdet ved at inspirere musikgrupper, kor, lovsangsledere og musikudøvende enkeltpersoner. For at give klarhed over dette arbejde, har musikbestyrelsen formuleret fire visioner, som arbejdet skal tage udgangspunkt i de næste 3 år.

Visionerne er udarbejdet på baggrund af den holdning, at det er vigtigt at se sang og musik som en værdifuld del af det kristne fællesskab og forkyndelse af evangeliet. Musikbestyrelsen ønsker at der skal være plads til forskellighed. Der skal være plads til både dygtige og mindre dygtige musikere, og det er vigtigt at opmuntre til dygtiggørelse. Der skal også være plads til en bredde i det musikalske udtryk, både instrumentering og genre, da forskellige genrer og udtryk kan vægte forskelligt indhold. Bestyrelsen ønsker desuden at udbrede kendskabet til og brugen af musikkonsulenten og ønsker en tydeligere kommunikation via relevante platforme. 

Ud fra visionerne vil musikbestyrelsen udarbejde årshjul, som sætter musikkonsulentens arbejde i mere konkrete rammer, end det har været tidligere, og vil give bestyrelsen bedre mulighed for at følge med i og støtte op om musikkonsulenten.

Se visionerne på Om LM Musik

Nu kommer sanghæftet

LM Musik er medudgiver på LM Betweens sanghæfte Sing Between Friends. Og musikkonsulent, Christian Engmark, har produceret og indspillet alle 30 sange i samarbejde med 5 dygtige solister.

”Det er juniorernes egen sangbog. De har selv været med til at udvælge 20 sange. Sange der ikke er børnesange, men heller ikke voksensange. Og så er der skrevet 10 nye sange til anledningen”, udtaler Between-konsulent Dorthe Schmidt, der har siddet i arbejdsudvalget.

Hæftet fås som nodehæfte med becifringer, samt teksthæfter med flotte illustrationer.

Hvis man ikke har mulighed for selv at spille til sangene i klubben, kan man også købe musikken til sangene. Eller man kan købe og downloade sangene til sin telefon og høre det derhjemme.

Det er muligt at købe hæfterne og lydfilerne på LMBU’s webshop.

Hør Christian fortælle om processen med at indspille de 30 sange

At lave "Sing Between Friends" indspilning

Hør Christian fortælle om, hvordan de har indspillet de 30 sange til jeres klub (eller bil, eller hvor du nu får lyst til at høre/synge gode sange).

Slået op af LM Between i Tirsdag den 11. december 2018

Menu