Biblen har mange eksempler på at lovsangen ikke blev overladt til tilfældighederne. David udvalgte f.eks. ledere for lovsangen, som skulle have det som deres helt specielle tjeneste. (1. krøn. 16,4). Sangerne fik oplæring og gik i skole. De blev udvalgt blandt levitterne. De var i tjeneste for Herren, rettet mod Ham for at ophøje og ære Hans navn. Flere steder understreges det, at de, der ledte, skulle være ”kyndige” (fx 1. Krøn. 25,7). Når vi samles til et møde eller gudstjeneste, samles vi ikke for at synge nogle sange! Vi samles for at tilbede og lovprise. Det kræver personlig koncentration, hengivelse og opmærksomhed. Og her kan en lovsangsleder hjælpe den enkelte til at blive ført ind foran Herrens ansigt – ind til glæden! Der kan være mange tanker, der let kan forstyrre os. Træthed og uopmærksomhed kan føre os bort fra takken og tilbedelsen. En ledelse skal pege på Gud og hans storhed – få os til at holde fast på hvad Gud har gjort og gør. Og minde os om, hvad vi synger. Ledelsen skal ligesom tage os ved hånden og føre os frem til Herren.

 

Målbevidst lederskab

For at det kan ske, må repertoiret planlægges, og sangvalget må være eftertænksomt. (Klog ledelse af lovsangen.) Der skal være en bevidsthed om tekstvalg. Passer de evt. til prædiketeksten, eller ind i den situation menigheden er i øjeblikket. På den måde har lovsangslederen et åndeligt ansvar på sang- og musikområdet. Lovsangen må blive en del af mødeplanlægningen. Mødet/gudstjenesten bør efter min mening ses som en helhed. Omkring et tema drejer sig både sang, lovsang, tale og andet. Derfor: god planlægning mellem mødeleder, taler, lovsangsleder, sangere, musikere og andre involverede. En lovsangsleder kan hjælpe os videre end til blot at synge! Vi ønsker som menighed at tilbede, ære og prise Gud. Vi ønsker at høre Gud tale til vores hjerte. Vi ønsker at opleve glæden for hans ansigt! Her kan sangen og musikken være en bro for os – fra vores verden (uro, overfladiskhed) – og over til Guds verden, for at forstå hans almagt, kærlighed og storhed. Derfor mener jeg at ledelsen er vigtig!

Når denne tjeneste er så vigtig, er der også nogle, som er særlig kaldede. Vi må i vores menigheder og forsamlinger kalde og indvie lovsangsledere. Det er vigtigt og af stor betydning at nogle vier sig specielt til lovsangstjenesten. Bed evt. denne tjeneste frem i jeres menighed!

 

God balance

Lovsangen fremmes ved balance ml. nyt og gammelt. Det kan være årsag til spændinger i et fællesskab, hvis man rendyrker én stil og smag. Nogle vil have de nyere lovsange, andre en god solid lovsangssalme. Nogle kan synes det er trættende at glo i sangbogen. Andre synes, at roen bliver forstyrret af flagrende sange på Powerpoint. Derfor må vi udvikle tolerance og gensidig respekt. Hvis vi er alt for ensidige, vil det i værste tilfælde skabe splid. Dette må en lovsangsleder være bevidst om, og gå foran med et godt eksempel.

 

Christian Engmark, 2015