LM Musik siger velkommen til Anders Wiwe Philipps der går ind i LM’s musikbestyrelse som repræsentant for LM.

Anders skriver om sig selv:

”Mit navn er Anders. Jeg er 23 år gammel, og bor på Frederiksberg med min kone Signe. Jeg studerer musikvidenskab på Københavns Universitet. Her får jeg en bred musikalsk viden både i det praktiske og det teoretiske. Jeg har undervisning i hørelære og brugsklaver, korledelse og sammenspil, men også i analyse, teori, samt hvordan musik spiller en rolle i samfundet, både historisk og i dag.

Jeg glæder mig til at begynde arbejdet i musikbestyrelsen. Det er egentlig ikke nyt for mig at arbejde med lovsang. Det gør vi alle sammen, når vi har meninger og holdninger om lovsang i vores hverdag. Vi er alle sammen med til at påvirke i vores nærområde.

Dét jeg glæder mig til, er at prøve at påvirke i en sund retning på et mere organisatorisk plan. Jeg håber særligt, at jeg kan bidrage til samtalen om, hvad musik betyder i vores samfund. Både vores små ”LM-Samfund”, men også vores danske samfund, og internationale samfund, som LM’ere jo alle er en del af, og bliver påvirket af. Derudover håber jeg at opleve, at Gud bruger mine evner indenfor musik, i et meningsfuldt arbejde. ”

Anders afløser Troels Brøgger Hansen. Tak til Troels for 3 år i bestyrelsesarbejdet.

Musikbetyrelsen består af 6 personer fra LM’s frivillige musikarbejde udpeget af LM og LMBU. Læs mere hér.