Så snart en sang eller en melodi (og for den sags skyld et hvilken som helst tekststykke eller kunstværk) er skabt, er det beskyttet af loven om ophavsretten. Vi forklarer i denne artikel hvad ophavsret er, og hvordan du og din menighed kan sørge for at overholde disse regler.

Hvad er ophavsret?

Ophavsret, på engelsk copyright, er reglen om, at et værk er beskyttet mod at blive vist eller brugt i offentligheden. Hver gang et værk kopieres eller på anden måde gøres tilgængeligt for offentligheden, skal dette gøres med ophavsmandens (forfatterens, komponistens, kunstnerens) tilladelse. Ophavsretten varer i ophavsmandens levetid og 70 år efter vedkommende er død. Læs evt. mere på kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/kulturpolitik/ophavsret/

Tilladelser til at gengive sange i menigheden

Har din kirke, LM-kreds eller IM-samfund tilladelserne i orden? Lad os prøve at se på de forskellige muligheder.

Hvis I udelukkende synger fra sangbøger, har I betalt for rettighederne, da I købte bøgerne. På den måde er I dækket ind. Men hvis I også viser sangene fra sangbøgerne på projektor, skal I have købt sangene med licens, f.eks. Sange Og Salmer på Powerpoint fra www.lohse.dk.

Hvis I synger mange sange, der ikke er i vores sangbøger (og viser dem på projektor eller sangblade) f.eks. fra Hillsong, Bethel Music, Kingsway Music osv. vil det være nødvendigt at have en licens fra enten Copy-Dan eller CCLI.

Kort fortalt er Copy-Dan en dansk licens-aftale, der dækker alt beskyttet materiale i verden, i dette tilfælde kopiering og fremvisning af salmer, noder, tekster o.l. Der er særlige aftaler for kirker og andre menigheder.

CCLI-licensen er et kirkeligt alternativt, som giver adgang til at kopiere og fremvise over 300.000 sange fra kristne kunstnere. Det er muligt at købe årslicenser for menigheder. 

Fremførelse af sange ved koncerter og lignende

Ovennævnte licenser giver ikke tilladelse til at fremføre musikstykker eller holde koncerter. Hvis din menighed altså vil arrangere en koncert, er den forpligtet til at indberette koncerten (nogle gange gør kunstneren det selv). Indberetningen sker til KODA, som er den forening der varetager danske komponisters rettigheder. Se mere hér: https://kunde.koda.dk/

Gudstjenester, kristelige møder og andre kirkelige handlinger er fritaget for det sædvanlige krav om betaling til KODA. Det samme gælder også ved fællessang/lovsang på lejre og konferencer.

Hvis I ønsker at lægge lydfiler eller videoklip af lovsange eller lignende, skal man (udover at have Copy-Dan eller CCLI-licens) en særlig aftale med KODA.

Hvad koster det?

Du tænker sikkert, at det hurtigt kan blive en dyr affære, hvis din menighed skal have en licens. Copy-Dan-aftalen er afhængig af hvor mange musikere, der skal kopieres noder til, men det vil kun være i nogle få tilfælde at aftalerne overskrider 15 kr. pr. medlem om året. Og så tror jeg i øvrigt, at din menighedsledelse sikkert hellere vil betale for de rette licenser, end at snyde med reglerne.

Læs vores uddybende artikel her: https://lm-musik.dk/medier-og-resurser-nodebasen/vejledning_om_copyright/