Af Helene Munk Andersen, formand for LM Musik.

        

4 nye visioner som musikbestyrelsen har udarbejdet, skal give klarhed over om det landsdækkende musikarbejde har den retning, der ønskes.

I de mange år Luthersk Mission har haft musikarbejde, har man ønsket at skabe gode rammer for sang- og musikarbejdet ved at inspirere musikgrupper, kor, lovsangsledere og musikudøvende enkeltpersoner. For at give klarhed over dette arbejde, har musikbestyrelsen formuleret fire visioner, som arbejdet skal tage udgangspunkt i de næste 3 år.

Visionerne er udarbejdet på baggrund af den holdning, at det er vigtigt at se sang og musik som en værdifuld del af det kristne fællesskab og forkyndelse af evangeliet. Musikbestyrelsen ønsker at der skal være plads til forskellighed. Der skal være plads til både dygtige og mindre dygtige musikere, og det er vigtigt at opmuntre til dygtiggørelse. Der skal også være plads til en bredde i det musikalske udtryk, både instrumentering og genre, da forskellige genrer og udtryk kan vægte forskelligt indhold. Bestyrelsen ønsker desuden at udbrede kendskabet til og brugen af musikkonsulenten og ønsker en tydeligere kommunikation via relevante platforme. 

Ud fra visionerne vil musikbestyrelsen udarbejde årshjul, som sætter musikkonsulentens arbejde i mere konkrete rammer, end det har været tidligere, og vil give bestyrelsen bedre mulighed for at følge med i og støtte op om musikkonsulenten.

Se visionerne på Om LM Musik