Nye lette salmer om et svært emne

Med en tydelig reference til den kendte salme Almagts Gud vender Mathias Secher Rom tingene på hovedet i denne nye salme Afmagts Gud. Og med forfatterens kroniske lidelse og daglige smerter véd han hvad afmagt er. Et menneske der oplever afmagt, forventer at Gud hiver ham/hende op igen. Men hvis afmagten fortsætter, bliver det ofte tolket som Guds fravær. Her har Mathias erfaret at almagts Gud også er afmagts Gud. Han er ikke fraværende, men ved hvad han gør. Og det han gør, gør han godt. Det passer bare ofte ikke ind i vores forestilling om hvad, der er godt.

”Gud den højeste lige her,
deler alt det komplekse og svære.
Du har lagt dig i støvet ned,
tømt for hele din herlighed.”

Gendigtningen af oldkirkens gamle salme, lægger sig tæt op ad originalen, men er skrevet med omvendt fortegn og fremhæver Gud som den hengivne majestæt.

Mathias Secher Rom udgiver i denne uge bogen Magtesløs styrke. Bogen arbejder med temaet på en sproglig let tilgængelig og jordnær måde. 5 af de 7 kapitler afrundes med en nyskreven salme af forfatteren. F.eks. En orm – en moderne salme hvor både Jesus og sangeren selv sættes ind i Bibelens salme 22; den salme, Jesus henviste til på korset, da han sagde: “min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?

Eller salmen Kristus i mig om det spændingsfelt som opstår, når Kristus og jeg bliver ét. Om den altomfattende forandring, som reelt sker – men som ofte opleves træg og smertefuld. Og om den dag, hvor spændingsfeltet og smerten er historie.

Salmerne er meget poetiske og sangbare. De kan bruges ved gudstjenester og møder med temaer som Kamp og anfægtelse, Smerte og lidelse, Livet med Jesus, Guds omsorg m.m. Tekster og noder til de 5 nye salmer kan downloades gratis på www.nodebasen.dk.

Tjek i øvrigt forfatterens egen hjemmeside med YouTube-klip af sangene samt link til hvor du kan købe bogen: www.mathiasrom.dk.

Ny mand i bestyrelsen

LM Musik siger velkommen til Anders Wiwe Philipps der går ind i LM’s musikbestyrelse som repræsentant for LM.

Anders skriver om sig selv:

”Mit navn er Anders. Jeg er 23 år gammel, og bor på Frederiksberg med min kone Signe. Jeg studerer musikvidenskab på Københavns Universitet. Her får jeg en bred musikalsk viden både i det praktiske og det teoretiske. Jeg har undervisning i hørelære og brugsklaver, korledelse og sammenspil, men også i analyse, teori, samt hvordan musik spiller en rolle i samfundet, både historisk og i dag.

Jeg glæder mig til at begynde arbejdet i musikbestyrelsen. Det er egentlig ikke nyt for mig at arbejde med lovsang. Det gør vi alle sammen, når vi har meninger og holdninger om lovsang i vores hverdag. Vi er alle sammen med til at påvirke i vores nærområde.

Dét jeg glæder mig til, er at prøve at påvirke i en sund retning på et mere organisatorisk plan. Jeg håber særligt, at jeg kan bidrage til samtalen om, hvad musik betyder i vores samfund. Både vores små ”LM-Samfund”, men også vores danske samfund, og internationale samfund, som LM’ere jo alle er en del af, og bliver påvirket af. Derudover håber jeg at opleve, at Gud bruger mine evner indenfor musik, i et meningsfuldt arbejde. ”

Anders afløser Troels Brøgger Hansen. Tak til Troels for 3 år i bestyrelsesarbejdet.

Musikbetyrelsen består af 6 personer fra LM’s frivillige musikarbejde udpeget af LM og LMBU. Læs mere hér.

Tutorials på WorshipToday

Lovsangs-sitet WorshipToday har arbejdet på et nyt koncept. 

Kunne du tænke dig at spille i alle tonearter på guitaren? Med en capo og 3 nemme guitar-shapes kan du lære at spille nemme akkorder i G-, E- og C-dur, og med capoen kan du flytte dem rundt i alle tonearter.

Man kan nu finde undervisning og ”How To”-videoer i brug af instrumenter på WorshipTodays YouTube-kanal. Undervisningen er lavet af dygtige kristne musikere og lovsangsledere.

Du kan også få idéer og tips til hvordan du spiller på Cajun – den trækasse, som I sikkert har stående i jeres missionshus eller kirke. Og der kommer løbende flere videoer.

Se YouTube-kanalen her.

WorshipToday er stedet hvor du kan finde nye lovsange skrevet af sangskrivere og lovsangsledere fra kirker og kristne fællesskaber rundt om i Danmark, samt finde inspiration til musiklivet i den kirke eller forening du står i. Siden er startet med håbet om, at flere må høre verdens bedste budskab. Vores mission er, at pege på ham, som er vejen, sandheden og livet: Jesus.
WorshipToday er et samarbejde mellem LM Musik og IM-musik.

Læs mere om WorshipToday.

 

 
 

Nystartet salmeband vil indspille fortolkede salmer

Den 28-årige bassist Benjamin Møller Kirketerp har nu realiseret sin mangeårige drøm om et orkester, der fortolker salmer. Han har sammensat et band bestående af musikere, med hvem han har et mangeårigt samarbejde. Om baggrunden for at sammensætte dette band og fortolke salmer udtaler Benjamin:

“Rent musikalsk findes der i mange salmer en utrolig stor substans. Salmerne er på én gang fællessange, der kan synges af alle og samtidigt musikalske genistreger. Melodiernes forløb og sammenhængen mellem melodi og akkorder er et kunststykke i sig selv og et studie værdigt. Når det musikalske indhold så tilsættes en dygtig forfatters lyrik, opstår noget helt unikt. En synergi mellem ord og toner, der kan røre og sætte spor dybt i mennesker. Det stærke budskab der ligger til grund for salmerne, er den sidste ingrediens, der fuldender. Denne stærke treenighed har stadig relevans på tværs af aldersgrupper og kirkelige retninger. En salme fra det 16. århundrede er ikke visnet bort. Dette ønsker vi at vise og viderebringe ved at bibeholde essensen af salmerne, og derudfra skabe vores eget bud på en musikalsk indpakning.”

 

Tilsammen hedder de fem musikere A Hymn for Lily. På engelsk er ordet Lily både en betegnelse for en blomst og et navn. I Victoriatiden i England fik liljen som blomsterfamilie betydningen “majestæt”. Der findes mange farvevarianter, men den hvide lilje symboliserer uskyld, renhed, ro og ydmyghed. Navnet Lily er hentet direkte fra blomsten og betyder “ren”. Udover dette bliver liljer også brugt ved begravelser. Her symboliserer de, den uskyld der bliver genetableret i vores møde med døden igennem Kristus. Disse symbolikker ligger til grund for navnet “A Hymn for Lily”.

Senere på året udkommer deres debutplade og de glæder sig utrolig meget til at vise resultatet frem. Indtil da kan man få en forsmag på musikken ved at bruge følgende links:
Jeg er ej mer min egenhttps://www.youtube.com/watch?v=RYsHinCmdLk
Kirken den er et gammelt hushttps://www.youtube.com/watch?v=Ehg4tdZZEpk

Visioner skal give klarhed over musikarbejdet

Af Helene Munk Andersen, formand for LM Musik.

        

4 nye visioner som musikbestyrelsen har udarbejdet, skal give klarhed over om det landsdækkende musikarbejde har den retning, der ønskes.

I de mange år Luthersk Mission har haft musikarbejde, har man ønsket at skabe gode rammer for sang- og musikarbejdet ved at inspirere musikgrupper, kor, lovsangsledere og musikudøvende enkeltpersoner. For at give klarhed over dette arbejde, har musikbestyrelsen formuleret fire visioner, som arbejdet skal tage udgangspunkt i de næste 3 år.

Visionerne er udarbejdet på baggrund af den holdning, at det er vigtigt at se sang og musik som en værdifuld del af det kristne fællesskab og forkyndelse af evangeliet. Musikbestyrelsen ønsker at der skal være plads til forskellighed. Der skal være plads til både dygtige og mindre dygtige musikere, og det er vigtigt at opmuntre til dygtiggørelse. Der skal også være plads til en bredde i det musikalske udtryk, både instrumentering og genre, da forskellige genrer og udtryk kan vægte forskelligt indhold. Bestyrelsen ønsker desuden at udbrede kendskabet til og brugen af musikkonsulenten og ønsker en tydeligere kommunikation via relevante platforme. 

Ud fra visionerne vil musikbestyrelsen udarbejde årshjul, som sætter musikkonsulentens arbejde i mere konkrete rammer, end det har været tidligere, og vil give bestyrelsen bedre mulighed for at følge med i og støtte op om musikkonsulenten.

Se visionerne på Om LM Musik

Nu kommer sanghæftet

LM Musik er medudgiver på LM Betweens sanghæfte Sing Between Friends. Og musikkonsulent, Christian Engmark, har produceret og indspillet alle 30 sange i samarbejde med 5 dygtige solister.

”Det er juniorernes egen sangbog. De har selv været med til at udvælge 20 sange. Sange der ikke er børnesange, men heller ikke voksensange. Og så er der skrevet 10 nye sange til anledningen”, udtaler Between-konsulent Dorthe Schmidt, der har siddet i arbejdsudvalget.

Hæftet fås som nodehæfte med becifringer, samt teksthæfter med flotte illustrationer.

Hvis man ikke har mulighed for selv at spille til sangene i klubben, kan man også købe musikken til sangene. Eller man kan købe og downloade sangene til sin telefon og høre det derhjemme.

Det er muligt at købe hæfterne og lydfilerne på LMBU’s webshop.

Stuart Townend i KBH.

Den elskede sangskriver Stuart Townend, som bl.a. har givet os sange som Der Er Et Håb, Se Det Guds Lam og Se Han Træder Frem var i topform da han holdt koncert i Bethesda, København en varm sommeraften. Se billeder på Facebook hér.

Inspirerende workshop

Der blev arbejdet intenst med rim og melodier på Sangskriverworkshop i forrige weekend. LM-musik, IM-musik og WorshipToday stod bag workshoppen.

Af Karin Borup Ravnborg: kbr@dlm.dk
 
18 kristne sangskrivere mødtes weekenden 6.-7. april på Luthersk Missions Højskole i Hillerød for at få råd og vejledning til at skrive egne sange

Der blev nørdet med versefødder, fraseringer og rytme under weekendens workshop for sangskrivere på LMH i Hillerød.

Her fik 18 deltagere masser af undervisning og mulighed for at modtage og give respons på hinandens sange.

Workshoppen var arrangeret i et samarbejde mellem IM Musik og LM Musik som et initiativ til at styrke og udruste kristne danske sangskrivere.

Erfarne kristne sangskrivere delte ud af deres viden

Hvert klaver og flygel på højskolen blev flittigt brugt, og deltagerne havde mulighed for at få feedback fra hinanden på de sange, der blev skrevet i løbet af weekenden.

Undervejs var der kyndig vejledning fra erfarne sangskrivere som Benjamin Hougaard, der underviste i brugen af æstetik i sproget, og Arvid Asmussen, der opfordrede til at skrive med sanserne.

David Kristoffersen, projektmedarbejder i IM Musik, fortalte om, hvad der kendetegner “den gode melodi”.

På én gang grænseoverskridende og frisættende

En af deltagerne var 33-årige Betina Munk Toft-Jensen fra Silkeborg – sygeplejerske, mor til tre og med i lovsangsbandet i LM’s frimenighed Kirken ved Søerne.

Hun blev inspireret til sangskrivning på en lovsangskonference i England sidste år, og for hende var weekendens workshop et skub til at komme videre.

“Jeg har altid gået og småskrevet lidt, men aldrig turdet præsentere det for nogen før. På sangskriver-workshoppen var der nogen at sparre med. Det var grænseoverskridende og sårbart – men har også givet mig blod på tanden til at fortsætte.”

“Jeg håber at få tid til at skrive noget, der kan bruges hjemme i menigheden,” siger hun.

Stort udbytte også for garvede sangskrivere

For Mathias Secher Rom, der har skrevet mange sange blandt andet til den nye Fællessang 4, gav weekenden også et stort udbytte.

“Selvom jeg har skrevet sange i mange år, bliver jeg helt høj af at være på sangskriverworkshop. Den fælles lidenskab om at dele evangeliet i poesi og musik synes jeg er vildt inspirerende.”

Også for ham blev det en anledning til at dykke ned i de fælles skriveøvelser og arbejde med noget af det, der ikke er så meget tid til i hverdagen.

Og så giver det ham rigtig meget at lade sig inspirere af undervisningen og de andre deltageres forskellige måde at udtrykke sig på.

“Jeg tror, disse workshops er en stærk og effektiv måde at højne den del af forkyndelsen, som vi synger i kirken og missionshusene,” siger han.

IM Musik og LM Musik har tidligere holdt fælles workshop for kristne sangskrivere – i 2012 på LMH og i 2014 på Børkop Højskole. 

Læs mere om netværket på imusik.dk/sangskriver eller på Facebook-gruppen Kristne Sang-Skrivere.

Menu